GRAWE osiguranje a.d.o, osnovano 1997. godine kao prvo osiguravajuće društvo sa stranim kapitalom u Srbiji, danas se nalazi među liderima na tržištu Republike Srbije u oblasti osiguranja života. Kao deo velike porodice Grazer Wechselseitige Versicherung AG sa sedištem u Gracu i istorijom dugom više od 180 godina, GRAWE gradi uspešno poslovanje u Srbiji na temeljima tradicije, stabilnosti i poverenja.


izdvajamo:

Grawe ELITE 20 plus program

osiguranja života  yes
 

Grawe Elite 20 Plus  je mešovito osiguranje života za slučaj doživljenja, prirodne smrti, smrti kao posledice nesrećnog slučaja i nastanka određene teške bolesti ili stanja osiguranika i to:

 • Srčani infarkt
 • Bajpas operacija koronarnih arterija
 • Karcinom (maligni tumor)
 • Moždani udar
 • Hronično oboljenje bubrega
 • Transplantacija organa
 • Multipla skleroza
 • Paraliza
 • Slepilo
 • Operacija aorte
 • Zamena srčanih zalistaka (valvula)
 • Dobroćudni (benigni) moždani tumor
 • Koma
 • Hronično oboljenje jetre
 • Terminalna hronična opstruktivna bolest pluća
 • Gubitak ekstremiteta
 • Teška trauma (povreda glave)
 • Teške opekotine
 • Gubitak glasa i funkcija govora
 • Gluvoća (gubitak sluha)

 - Za slučaj prirodne smrti ili nastanka jedne od dvadeset teških bolesti korisniku osiguranja se isplaćuje ugovorena osigurana suma i do tada ostvarena dobit.

- Za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja korisniku osiguranja se isplaćuju dve ugovorene osigurane sume i do tada ostvarena dobit.

- Po isteku trajanja osiguranja (doživljenu) korisniku osiguranja se isplaćuje ugovorena osigurana suma i celokupna ostvarena dobit.
*Posebna pogodnost:

Osiguravajuće pokriće za slučaj nastanka određene teške bolesti za decu osiguranika (vlastitu ili usvojenu), koja u trenutku nastanka teške bolesti imaju od navršene 3 do navršenih 18 godina. - Naknada za slučaj nastanka teške bolesti kod deteta je 25% od ugovorene osigurane sume za osiguranika, ali ne više od 7.500 evra. U tom slučaju ugovor se ne raskida i ne menja, a ugovorena osigurana suma za osiguranika ostaje ista.

.- Najkraće trajanje osiguranja je 10 godina a najduže 40 godina. Osiguranje mogu ugovoriti lica od pristupne starosti od  15-55 godina bez lekrskog pregleda odnosno 60 godina sa lekarskim pregledom. Program se mora završiti u 70-oj godini.

. Uz ovo osiguranje moguće je zaključiti Dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije za vreme radne nesposobnosti (AUZ) i Dodatno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja koje za posledicu ima trajnu invalidnost (UI).

Primer: Muškarac pristupne starosti 30 godina, štedi na 20 godina iznos od 500 Eura godišnje

Osigurana suma za doživljenje     10.144,00 Eur
Osigurana suma za nastanak teže bolesti     10.144,00 Eur
Osigurana suma za slučaj teške bolesti deteta      2.536,00 Eur
 
 

Kontakt

TC "KONAK"
Trg Stevana Maksimovica br 2
lokal broj 6
Telefon: +381 12 532-971
Mobilni: 065  805-9389
e-mail: stofhanjivan@gmail.com