Merkur osiguranje je najstarija osiguravajuća kuća u Austriji, samostalno i nezavisno akcionarsko društvo sa sedištem u Gracu. Pored Austrije, zemlje Jugoistočne Evrope predstavljaju izuzetno važna tržišta na kojima smo aktivni preko naših ćerki kompanija. Već preko dva veka osiguravamo čoveka i nudimo osiguravajuću zaštitu za vrednosti koje čoveku najviše znače. Naše opredeljenje je zaštita života i zdravlja, a zdrav život definišemo kao sveobuhvatno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje. 

izdvajamo:

15 PLUS program

osiguranja života yes
 
Program 15 PLUS Vam omogućava štednju za pristojnu starost, zaštitu od posledica bolesti i neizvesnosti ili sebi i svojoj porodici potpunu sigurnost za budućnost. Zivot, zdravlje i štednja... zvuči kao fomula sreće i blagostanja, zar ne?
 
Šta obuhvata paket 15 PLUS Merkur osiguranja?

Želimo da pružimo ekonomsku sigurnost Vama i Vašim najbližima. Zato smo napravili za Vas 15 PLUS paket osiguranja života i oboljenja od određenih teških bolesti, i to:

01. Paralize
02. Moždanog udara
03. Srčanog infarkta
04. Bajpasa koronarnih arterija
05. Karcinoma
06. Transplantacije organa
07. Slepila

08. Otkazivanja rada bubrega
09. Multiple skleroze
10. Operacije aorte
11. Operacije srčanog zaliska
12. Alchajmerove bolesti
13. Benignog tumor mozga
14. HIV-a

 
Рrimer: Muškarac starosti 40 godina u trenutku uzimanja osiguranja. uplaćuje godišnju premiju od 400 EUR, do svoje 65. godine života.
 
Godišnja premija 400 EUR
Osigurana suma za slučaj smrti ili nastupa određene teške bolesti 9,197,52 EUR
Osigurana suma za slučaj smrti usled nezgode 18,395 EUR
Osigurana suma za slučaj doživljenja 9,197,52 EUR
 
- 15 PLUS je namenjen osobama izmedu 16-55 godina starosti. Može se ugovoriti na period od 10 do 30 godina. | osiguranje treba najkasnije da se završi u 65-oj godini života.

Kontakt

TC "KONAK"
Trg Stevana Maksimovica br 2
lokal broj 6
Telefon: +381 12 532-971
Mobilni: 065  805-9389
e-mail: stofhanjivan@gmail.com