UNIQA je poslovanje u Srbiji formalno započela 7. novembra 2006. godine osnivajući dve kompanije UNIQA zivotno osiguranje a.d.o. koja se bavi poslovima životnog osiguranja i UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Na taj način UNIQA je prva u Srbiji ušla u završnu fazu podele poslova životnog i neživotnog osiguranja,  u skladu sa propisima Narodne banke Srbije. UNIQA osiguranje je već pet godina za redom kompanija sa najbržim rastom među prvih pet osiguravajućih društava u Srbiji, a isto toliko za redom je najbolja u ažuriranju šteta na tržištu auto-odgovornosti. Za pola decenije UNIQA je u Srbiji porasla čak četiri puta. 


izdvajamo:

IMPULS program

osiguranja života yes

IMPULS znači: Koristi za Vas
Kapital stvaranje novčanog kapitala za treću životnu dob
Dobit stvaranje dodatnih sredstava za uloženi novac
Sigurnost osiguravajuća zastita u slučaju nepredviđenihdogađaja ukljičujući i rizik nastupanja teških bolesti
Zaštita zdravlja kvalitet lečenja i rehabilitacija
 
- Ugovaranjein IMPULS programa osiguranja života sa osiguranjem za slučaj nastupanja težih boiesti mudro ulažete u zaštitu sebe i svoje porodice u slučaju obolevanja, smrti ill u slučaju povreda koje ostavljaju teže posledice, uz istovTemenu štednju za nezavisnu
i prijamu starost ili za ispunjenje bar jedne od onih hiljadu želja.
- Ugovor se može zakljućiti na najmanje 5, a najviše 25 godina.
- Teže bolesti koje su pokrivene osiguranjem: moždani udar, infarkt miokarda. bajpas operacija srcanih arterija, transplantacija organa. karcinom, otkazivanje rada bubrega, multipla skleroza, paraliza, slepilo, koma.
 
IMPULS osiguranje se odnosi na decu osiguranika u uzrastu od 3 do 18 godina. Ugovor se može zaključiti od 14-55 godine.
 
Osnov za isplatu Iznos osigurane sume za isplatu
Istek perioda osiguranja 100 % osigurane sume
Smrt usled bolesti 100 % osigurane sume
Smrt usled nezgode 200 % osigurane sume
Nastupanje teže bolesti 100 % osigurane sume

 

 

Kontakt

TC "KONAK"
Trg Stevana Maksimovica br 2
lokal broj 6
Telefon: +381 12 532-971
Mobilni: 065  805-9389
e-mail: stofhanjivan@gmail.com