Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, na srpskom tržištu posluje od februara 2003. godine. Kompanija je osnovana kao „green field“  investicija Viena Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG. Viena Insurance Group, čiji smo deo, je vodeća austrijska osiguravajuća kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom poslovanja dužom od 185 godina. 


izdvajamo:

3D program

osiguranja života yes
 

Šta je 3D program osiguranja života?

- 3D program osiguranja je do sada najpotpuniji i najfleksibilniji program osiguranja. sastavljen iz dve povezane celine. Prva se odnosi na period štednje (tzv. period odloženosti), dok u drugom delu u svoj program osiguranja uključujete i osiguranje života i to baš onda kada procenite da će vani ono biti potrebno.
- Dakle, sami odredujete ukupan broj godina na koji zakljućujete osiguranje, kao i na dužinu trajanja pojedinačnih delova.
 
Primer premije za muškarca starosti 30 god.
Godišnja premija 500,00 EUR
Ukupno uplaćena premija 12.000,00 EUR
Trajanje osiguranja 25 godina
Period odloženosti 10 godina
Osigurana suma 15.010,02 EUR
 
Koje su pogodnosti koje nudi ovaj program?
- Ovaj program osiguranja života oslobada Vas plaćanja premije osiguranja u poslednjoj godini osiguranja. Dakle jednu godinu ne plaćate, a da pritom Vaše osiguranje ne prestaje da iraje. Pored navedenih, specifičnosti programa su i u toine što je 3D program osiguranja života moguće zaključiti i:
- dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja;
- dopunsko osiguranje od nastupanje težih bolesti
- dopunsko osiguranje u slučaju smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja
 
 
 

Kontakt

TC "KONAK"
Trg Stevana Maksimovica br 2
lokal broj 6
Telefon: +381 12 532-971
Mobilni: 065  805-9389
e-mail: stofhanjivan@gmail.com